onze 55 Leden

Het merendeel van de leden van ngo-federatie zijn ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking (officieel: CMO of Civiele Maatschappij Organisatie). Deze ‘gewone leden’ genieten een erkenning van DGD (Directoraat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking) en krijgen bijgevolg subsidies.
Daarnaast hebben we ook ‘geassocieerde leden’. Ze zijn in meerdere of mindere mate actief in internationale solidariteit en maken van ons aanbod gebruik, maar hebben geen erkenning als ngo en genieten geen stemrecht op onze Algemene Vergadering.

Actief in partnerlanden en/of in België

Al deze in België erkende ngo’s werken aan internationale solidariteit, op uiteenlopende thema’s. Meestal hebben ze projecten lopen in partnerlanden, maar sommige ngo’s werken uitsluitend aan wereldburgerschap, aan bewustmaking bij de Belgische bevolking van mondiale problematieken en oplossingen.

Vlaamse en Franstalige ngo’s

Van de 82 in België erkende ngo’s zijn er 42 lid van ngo-federatie. Een aantal van onze leden zijn tweetalige, Belgische ngo’s en zijn daarom ook lid van onze Franstalige zusterfederatie ACODEV. Ongeveer 40 ngo’s zijn Franstalig en uitsluitend lid van ACODEV.

42 gewone leden

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit en wil uitbuiting de wereld uit.

Bekijk

Via technische, beroeps- en ondernemerschapsopleidingen naar een job en betere levensomstandigheden.

Bekijk

ACV-CSC International streeft op de mondiale arbeidsmarkt naar een sociaal rechtvaardige globalisering.

Bekijk

Advocaten Zonder Grenzen verdedigt de mensenrechten en ondersteunt de toegang tot gerechtigheid.

Bekijk

APOPO traint geurdetectiedieren om landmijnen en tuberculose op te sporen.

Bekijk

Artsen Zonder Grenzen verleent medische en humanitaire hulp aan slachtoffers van conflicten, humanitaire en natuurrampen.

Bekijk

Samen doen we ziekenhuizen groeien. Zo kan zorgpersoneel zich ontwikkelen en krijgen patiënten de beste zorg.

Bekijk

Armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid bestrijden door waardig werk voor iedereen

Bekijk

BOS+ is een organisatie die zich inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld.

Bekijk

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Tot iedereen mee is.

Bekijk

Caritas International steunt slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede.

Bekijk

Wij bevorderen boereninitiatieven voor een integrale en duurzame ontwikkeling.

Bekijk

Steunt mensen met lepra, tuberculose en andere ziektes die vooral de kwetsbaarste groepen treffen.

Bekijk

Gezonde dieren, gezonde mensen, gezonde planeet.

Bekijk

Djapo is een educatieve organisatie die samen met het onderwijs kinderen en jongeren versterkt om mee vorm te geven aan de wereld.

Bekijk

Fairtrade streeft naar een wereld waarin kleinschalige producenten in menswaardige omstandigheden en in volledige autonomie kunnen werken.

Bekijk

Interpelleren, mobiliseren en strijden voor het recht op voedsel.

Bekijk

Sociale strijd wereldwijd.

Bekijk

Voor een solidaire en inclusieve wereld.

Bekijk

Internationale syndicale samenwerking voor politieke verandering

Bekijk

Een onafhankelijk onderzoeksinstituut ter ondersteuning van vrede, duurzame ontwikkeling en mensenrechten.

Bekijk

Join For Water garandeert water voor mens en natuur, vandaag én morgen. Dat doen we in 9 landen, met diverse partners.Join For Water garandeert water voor mens en natuur, vandaag …

Bekijk

KIYO versterkt jongeren om hun leven in eigen handen te nemen zodat zij kunnen bijdragen aan een rechtvaardige en duurzame samenleving.

Bekijk

Light for the World strijdt tegen vermijdbare blindheid en voor de integratie van mensen met een visuele beperking in Afrika.

Bekijk

Memisa verbetert de kwaliteit van de zorg en de toegang tot gezondheidszorg voor iedereen, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren.

Bekijk

Oxfam België is een beweging die strijdt tegen ongelijkheid en voor een rechtvaardige economie.

Bekijk

Plan International België verdedigt meisjesrechten wereldwijd. Tot elk meisje vrij is!

Bekijk

RCN Rechtvaardigheid en Democratie wil dat het respect voor de grondrechten van elke mens gegarandeerd wordt.

Bekijk
Rikolto

Gezonde en duurzame voeding voor iedereen, overal: dat is waar Rikolto voor gaat. Want goed eten is een recht.

Bekijk

Rode Kruis -Vlaanderen komt op voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland en is actief in rampenbestrijding, zelfredzaamheid en bloedvoorziening

Bekijk

Search for Common Ground zorgt voor vertrouwen tussen verschillende partijen en zoekt naar oplossingen om hun conflict te beëindigen.

Bekijk

Via de rechtenbenadering laat Solidagro de stem van landbouwers en boerengemeenschappen luider klinken.

Bekijk

Geen enkel kind mag alleen opgroeien.

Bekijk

Studio Globo is een educatieve ngo die leerkrachten ondersteunt om te werken aan de wereld in de klas.

Bekijk

Als christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie werken we aan naastenliefde, grenzeloos.

Bekijk

Trias versterkt wereldwijd boeren, boerinnen en ondernemers met kleine leningen of opleidingen.

Bekijk

Versterking van wereldburgerschapscompetenties bij studenten in het hoger onderwijs.

Bekijk

Wij gaan dag na dag tot het uiterste om wereldwijd de kinderrechten te respecteren.

Bekijk

VIA Don Bosco ondersteunt onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika.

Bekijk

Viva Salud strijdt voor het recht op gezondheid wereldwijd.

Bekijk

WSM komt op voor waardig werk en sociale bescherming. We Social Movements make change happen.

Bekijk

WWF bouwt aan een wereld waarin mens en natuur in harmonie samenleven.

Bekijk
13 geassocieerde leden

CATAPA streeft naar een wereld waarin de ontginning van niet-hernieuwbare grondstoffen niet langer nodig is.

Bekijk

Çavaria is de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+-mensen en koepel van LGBTI+-organisaties.

Bekijk

Child-Help verbetert het leven van kinderen met open rug of waterhoofd in ontwikkelingslanden.

Bekijk

Een kind op school maakt vanzelf een toekomst.

Bekijk

Eight organiseert gedurende 2 jaar onvoorwaardelijke maandelijkse geldtransfers naar dorpen in Oeganda en DR Congo. De mensen ontvangen het geld efficiënt en effectief via een e…

Bekijk

Exchange ondersteunt beloftevolle Afrikaanse ondernemers in hun groei, met expertise op maat.

Bekijk

Geestelijke gezondheidszorg, orthopedagogische zorg en onderwijs in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Bekijk

Het Kashin-Beck Disease Fund (KBDF) richt zich op wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Kashin-Beck bij Tibetanen en ontwikkelt een duurzaam preventieprogramma.

Bekijk

Building capacities for the conservation and sustainable use of biological diversity in partner countries of Belgian Development Cooperation.

Bekijk

Mamas for Africa helpt slachtoffers van seksueel geweld in Oost-Congo en biedt medische hulp bij complexe gynaecologische aandoeningen.

Bekijk

MO* is een journalistiek mediaproject over mondiale tendensen en lokale realiteiten overal ter wereld, gericht op een ruim en geïnteresseerd publiek.

Bekijk

Films facing the world.

Bekijk

Solidarité Étudiants du Monde vangt studenten uit zuidelijke landen op en organiseert integratie-activiteiten.

Bekijk