Wat doet FOS?

FOS is de solidariteitsorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen. Ze zet zich wereldwijd in voor waardig werk en sociale bescherming. Een geglobaliseerde wereld heeft recht op een wereldwijde tegenmacht.

Hoe doet FOS dat?

FOS versterkt organisaties die mensen samenbrengen en hun belangen verdedigen. Zo kunnen ze krachtige, duurzame en democratische bewegingen uitbouwen, met sterke onderhandelingscapaciteiten en een goede dienstverlening voor hun leden.

Waardig werk en sociale bescherming

Een geglobaliseerde wereld heeft recht op een wereldwijde tegenmacht. Daarom werken we wereldwijd samen met organisaties om het recht op waardig werk te garanderen, sociale beschermingssystemen te versterken en mensen toegang tot gezondheidszorg te bieden.

We versterken organisaties die mensen samenbrengen en hun belangen verdedigen. Zo kunnen ze krachtige, duurzame en democratische bewegingen uitbouwen, met sterke onderhandelingscapaciteiten en een goede dienstverlening voor hun leden. We focussen daarbij op actuele thema’s, zoals onzeker werk, gendergelijkheid op de werkvloer, universele gezondheidszorg, en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

We brengen de organisaties ook in contact met onze partnerorganisaties in Vlaanderen. Want de sociale strijd is wereldwijd!

Duurzame verandering

We geloven in structurele samenwerking. Door organisaties te versterken waar zij dat nodig vinden, kunnen ze op lange termijn het verschil maken. Sociale, economische en politieke verandering is immers een werk van lange adem.

Die aanpak vereist een andere kijk op samenwerking. Weg van het denigrerend clichébeeld van arme weerloze mensen die hulp nodig hebben. Dat betekent écht samenwerken vanuit principes als gelijkwaardigheid en solidariteit. Mensen uit Zimbabwe, Peru of eender waar zijn even weerbaar en dynamisch als wie dan ook.

Naar de website van FOS
Onze 42 leden