Samenwerking

Meer dan ooit is samenwerking tussen verschillende actoren een belangrijke sleutel tot impactvolle verandering. De uitdagingen waarrond ngo’s vandaag werken zijn vaak complex en vereisen een gecoördineerde aanpak tussen verschillende types actoren. Deze actoren kunnen andere ngo’s zijn, maar ook bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstituten, vakbonden, lokale besturen en overheden.

Expertise, efficiëntie, schaalvoordelen

Samenwerking heeft verschillende voordelen: zo kan het de expertise en ervaring van verschillende actoren bundelen, kan het leiden tot een nog meer efficiënte inzet van middelen, schaalvoordelen bieden of ruimte creëren voor uitwisseling van verschillende tools.

Gemeenschappelijke Strategische Kaders (GSK’s)

Wat is een GSK?

GSK staat voor Gemeenschappelijk Strategisch Kader. Een GSK is een verzameling van alle Actoren van de Niet-Gouvernementele Samenwerking (ANGS) die actief zijn in eenzelfde land, of rond hetzelfde thema. ANGS kunnen zowel ngo’s zijn als ‘institutionele actoren’ – dat zijn bevoorrechte partners in de ontwikkelingssamenwerking die vaak onderzoeksinstellingen zijn, ze leggen een sterke focus op kennis en kwaliteit.

In een GSK stellen al deze actoren strategische doelen op waarop ze gezamenlijk of complementair werken, op basis van een Gemeenschappelijke Contextanalyse (GCA) van een land of thema.

Thematische en geografische indeling

Er zijn 26 geografische en 4 thematische GSK’s:

 • Een geografisch GSK verenigt alle ANGS actief in een bepaald ontwikkelingsland of in België. De minister wordt a posteriori op de hoogte gebracht van de keuze van de sector.
 • Een thematisch GSK verenigt alle ANGS rond een bepaald thema, en is van nature transnationaal (dus niet gebonden aan een specifiek ontwikkelingsland). De mogelijkheid om een thematisch GSK op te richten is echter “beperkt tot gevallen waarin de toegevoegde waarde van een dergelijke benadering ten opzichte van een geografische benadering van het thema duidelijk wordt gemotiveerd” (uittreksel van het KB van 11 september 2016). De intentie om een thematisch GSK te formuleren moet daarom voorgelegd worden aan de minister.

 

De samenvattende fiches van deze GSK’s kunnen hieronder worden teruggevonden.

Doelstellingen

De doelstellingen van de GSK’s zijn:

 1. Coördinatie en overleg bevorderen over en van de strategieën tussen de actoren;
 2. Complementariteit of synergie tot stand brengen binnen de niet-gouvernementele samenwerking;
 3. Collectieve leerprocessen op het vlak van de strategieën en de risico’s te verzekeren;
 4. Een strategische dialoog voeren met de overheid.

 

Het GSK-instrument is echter ook een concentratie-oefening: de ANGS kunnen maximaal 30 GSK’s opstellen. Vijftien daarvan zijn reeds vastgelegd als de 14 partnerlanden van de Belgische gouvernementele samenwerking en België zelf.

De ANGS moeten samen wereldwijd 90% van hun budget in de GSK’s besteden. Bovendien moet voor elk programma ten minste 75% van de operationele kosten aan de GSK’s besteed worden. De GSK’s vormen dus in feite het kader waarbinnen toekomstige programma’s en projecten zich positioneren. Ze hebben, net als de programma’s van de afzonderlijke ngo’s, een (maximale) duur van vijf jaar.

 

Samenvattende fiches GSK’s (2022-2026)
 • GSK

GSK_CSC_JSF-Mali

Download
 • GSK

GSK_CSC_JSF-Marokko

Download
 • GSK

GSK_CSC_JSF-Mozambique

Download
 • GSK

GSK_CSC_JSF-Niger

Download
 • GSK

GSK_CSC_JSF-Palestina

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF-Peru

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF-Philippines

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF-RDCongo

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF Resilience

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF Rwanda

Download
 • DGD-regelgeving
 • Gender

GSK_CSC_JSF Sénégal

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF Sustainable cities

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF Tanzania

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF Uganda

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF Vietnam

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF Belgium

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF Benin

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF Bolivia

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF Burkina Faso

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF Burundi

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF Cambodja

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF Ecuador

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF Guatemala

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF Guinee

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF Haiti

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF HES4SD

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF Indonesia

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF Kenya

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF Madagascar

Download
 • DGD-regelgeving
 • GSK

GSK_CSC_JSF Travail Décent

Download

Samenwerking met de private sector

Ngo’s en bedrijven zijn al lang geen vreemde bedgenoten meer en in het verleden zijn al verschillende ngo’s samenwerkingen aangegaan met niet-traditionele partners uit de privésector.

De laatste jaren ging ngo-federatie, samen met enkele leden, dieper in op de praktische zaken achter dergelijke partnerschappen. Wat voor soort samenwerkingen kan je opzetten? Welke rol kan een ngo hierbij spelen? Welk voordeel haal je hieruit als organisatie? En als bedrijf? Hoe begin je aan dergelijk partnerschap? Hoe stel je samenwerkingsovereenkomsten op? Hoe zorg je ervoor dat de samenwerking vlot verloopt?

Inspiratiegids

In augustus 2022 bracht ngo-federatie een praktische inspiratiegids uit over de samenwerking tussen ngo’s en bedrijven. Deze inspiratiegids bundelt de belangrijkste inzichten uit vijf workshops met een tiental ngo’s, georganiseerd door ngo-federatie in het kader van haar Toekomsttraject 2030. De publicatie gaat dieper in op de praktische aanpak van zo’n partnerschap en reikt tools aan voor ngo’s die willen samenwerken met bedrijven.

Ngo’s kunnen de inspiratie in deze gids plooien naar hun eigen DNA. Dit is geen stap-na-stap handleiding naar het perfecte partnerschap, omdat er nu eenmaal geen ‘one size fits all’ is. In lijn met de eigen visie en missie zal elke samenwerking met (een) privépartner(s) er anders uitzien. Deze gids biedt vooral stof tot nadenken dat ngo’s kan inspireren en op weg helpen. Wat we als ngo-federatie met deze oefening niét doen is een standpunt innemen over de relevantie of het belang van samenwerking met privébedrijven.

 

Stijn Raes

Medewerker Innovatie en Samenwerking 02 536 19 25 contacteer