Voorbij Noord-Zuid, naar een globale aanpak

De grote uitdagingen van onze tijd – klimaat, migratie, ongelijkheid, vergrijzing, waardig werk, leefbare steden – spelen overal. De opdeling in Noord en Zuid is voorbijgestreefd, de houdbaarheidsdatum van de traditionele ontwikkelingssamenwerking die op dit onderscheid steunt, is vervallen.

De globale VN agenda 2030 en haar 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) gaan expliciet uit van globale uitdagingen en overstijgen het traditionele Noord-Zuid-discours. Om tegen 2030 extreme armoede te bannen en de planeet te beschermen moeten alle landen samenwerken voor de SDG’s. De kennis om die uitdagingen aan te pakken zit overal: noord, zuid, oost en west.

Weg van de koloniale opdeling

Bovendien is de opdeling tussen ‘Noord’ en ‘Zuid’ een koloniale erfenis die vastgeroeste machtsverhoudingen bestendigt. Dit staat haaks op de systeemverandering die ngo’s van de toekomst willen bereiken. Als makelaars in maatschappelijke verandering bestrijden we scheve machtsverhoudingen, dus ook de ‘Noord’-‘Zuid’-verhouding waarvan we zelf deel uitmaken. Ontkokeren hangt onlosmakelijk samen met dekoloniseren en streven naar evenwaardige partnerschappen.

Sinds februari 2020 brengen ngo-federatie en 11.11.11 de leden van de werkgroep dekoloniseren, gelijkwaardige partnerschappen & ontkokering regelmatig samen om over machtsverschuiving in partnersamenwerkingen uit te wisselen en expertise op te bouwen, met als doel verandering in de hele sector teweeg te brengen. Sinds 2022 zijn de drie werkgroepen geïntegreerd in 1 werkgroep ‘dekoloniseren, ontkokering & gelijkwaardige partnerschappen’.

Hoe loskomen van de Noord-Zuid-benadering?

Hoe kunnen ngo’s loskomen van de opdeling ‘Noord’ vs ‘Zuid’? Via de werkgroep ‘dekoloniseren, gelijkwaardige partnerschappen & ontkokering’ stelden we ons de vraag hoe we onze programma’s, organisatiemodellen en discours kunnen aanpassen. In de Inspiratiegids ‘Noord-Zuid uit de koker‘ worden vier mogelijke modellen naar voren geschoven die een antwoord kunnen bieden op bovenstaande vragen.

De volgende 4 modellen zijn een startpunt om na te denken over de rol(len) van ngo’s. In de praktijk zijn mengvormen en combinaties uiteraard mogelijk. Er is geen ‘one size fits all’.

  1. België als een van vele partnerlanden
  2. Facilitator van (middenveld-)organisaties wereldwijd
  3. Speler in een globaal thema
  4. Bewaker van de internationale dimensie bij Belgische spelers

 

Binnen de werf ‘dekoloniseren, gelijkwaardige partnerschappen & ontkokering’ blijven we actief delen en bespreken hoe ontkokeren vorm krijgt. Op die manier kunnen de ngo’s elk aan de slag binnen hun eigen organisatie.

Inspiratiegids Noord-Zuid uit de koker

Lees zeker onze inspiratiegids ‘Noord-Zuid uit de koker’, in het Nederlands of het Frans. De gids is tot stand gekomen vanuit de werkgroep en is een samenraapsel van inzichten & geleerde lessen van enkele ngo’s en experten. De gids dient om de discussie en reflectie binnen de sector aan te gaan.

Josfien Fraeyman

Medewerkster Dekoloniseren en Humanitaire Hulp 02 536 19 27 contacteer