Missie en werking

Ngo-federatie is de Vlaamse federatie van ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. We vertegenwoordigen onze leden bij de federale en andere overheden, we ondersteunen de leden in hun overleg met die overheden, bevorderen de samenwerking binnen de sector en versterken de kwaliteit van de werking van ngo’s.