Integriteit

Integriteit is een absolute kernwaarde van de Belgische ngo’s actief in ontwikkelingssamenwerking. Op deze pagina ontdek je wat integriteit precies betekent voor onze sector en welke concrete acties we samen nemen.

Wat is integriteit?

Integriteit gaat zowel over morele integriteit als over financiële integriteit. Morele integriteit betreft de afwezigheid van zaken zoals seksueel misbruik, grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, machtsmisbruik, belangenvermenging… Financiële integriteit gaat over de verantwoorde verwerving en het verantwoord gebruik van middelen, afwezigheid van fraude en corruptie…

Integriteit gaat vaak over zaken die zwart-wit zijn, maar dat is niet altijd het geval: in sommige situaties is het niet altijd even gemakkelijk om te beslissen wat nu het “juiste” is om te doen. Deze situaties noemen we integriteitsdilemma’s.

10 concrete acties

Om ons engagement rond integriteit kracht bij te zetten en daad bij woord te voegen, stelde de sector in 2018 samen het integriteitscharter op. Het integriteitscharter omvat 10 concrete acties die elke door de Belgische overheid erkende ngo neemt om integriteitsschendingen zoveel als mogelijk te voorkomen en wanneer ze zich toch zouden voordoen op te sporen en op een correcte manier te behandelen.

 1. Een ondertekende ethische code: We werken met een ethische code die voldoende richtinggevend en duidelijk is. De ethische code wordt ondertekend door iedereen die formeel voor onze organisatie werkt in het kader van ontwikkelingssamenwerking.
 2. Opleiding en sensibilisering: We brengen het thema van integriteit regelmatig onder de aandacht van onze medewerkers, vrijwilligers en partners. We zorgen voor opleiding over integriteit.
 3. Een raadgever integriteit: Onze medewerkers en vrijwilligers kunnen in vertrouwen terecht bij een persoon voor advies over integriteit en mogelijke schendingen.
 4. Preventieve maatregelen: Aangezien we werken in contexten waar integriteitsrisico’s hoog zijn, nemen we de nodige preventieve maatregelen om integriteitsrisico’s te beheersen.
 5. Integriteitsclausules in partnerschapsovereenkomsten: In de contracten die we afsluiten met onze partners worden de nodige bepalingen inzake integriteit opgenomen.
 6. Een vertrouwelijk meldpunt: We zorgen voor een vertrouwelijk meldpunt waar medewerkers, partners, begunstigden of slachtoffers terecht kunnen voor klachten over integriteitsschendingen. We zorgen ervoor dat de gerapporteerde gevallen tijdig worden opgevolgd.
 7. Controles: We organiseren regelmatig controles om eventuele integriteitsschendingen vast te stellen en om onze systemen te verbeteren.
 8. Gepaste maatregelen: In geval van integriteitsschendingen worden onmiddellijk de gepaste maatregelen genomen.
 9. Communicatie: Met respect voor de regels inzake privacy communiceren we ten minste één keer per jaar globaal over de integriteitsschendingen.
 10. Actieve samenwerking en continue verbetering: We werken actief samen met andere actoren om deze maatregelen te realiseren, bouwen voort op bestaande praktijken en streven naar continue verbetering van onze systemen.

 

Meldpunten voor integriteitsschendingen

Conform punt 6 van het integriteitscharter heeft elke erkende Belgische ngo een vertrouwelijk klachtenmeldpunt voor integriteitsschendingen. Deze meldpunten spelen een cruciale rol: via de meldpunten kunnen eventuele slachtoffers van integriteitsschendingen naar voren treden en kunnen klokkenluiders eventuele wantoestanden aan de kaak stellen.

Ben je op zoek naar het meldpunt van een bepaalde ngo? Neem dan even een kijkje op de website van de organisatie in kwestie. Ook ngo-federatie heeft haar eigen meldpunt, open voor meldingen rond integriteitsschendingen begaan door ngo-federatie, met inbegrip van haar medewerkers en bestuurders tijdens de uitoefening van hun opdracht.

Continu leren en continue verbetering van onze integriteitssystemen

Als Belgisch ngo’s beseffen we dat integriteit een continue inspanning is: integriteit is nooit af. Daarom werken we voortdurend aan de continue verbetering van onze integriteitssystemen en leren we ook actief uit cases die voorvallen om onze integriteitssystemen waar nodig te versterken. Zo bouwen we samen aan een integere sector, goed beseffende dat integriteitsschendingen nooit 100% uit te sluiten vallen.

 • Integriteit

Integriteitscharter ondertekend door de leden van ngo-federatie (NL en FR)

Download

Sam Mostrey

Medewerker Juridische aangelegenheden, Werkgeversaspecten en Integriteit 02 536 19 29 contacteer