Dekoloniseren: erkennen, veroordelen & aanpakken

Dekoloniseren is beginnen met de veroordeling van de kolonisatie als een onrechtvaardig en onrechtmatig systeem, gebouwd op uitbuiting, racisme, paternalisme en geweld.

Daarenboven is het erkennen wat uit dat koloniale systeem en denken voortvloeit.

En dat aanpakken, door racisme en ongelijke machtsverhoudingen vandaag te bestrijden en te streven naar gelijkwaardig burgerschap, evenwaardige samenwerking en een inclusieve samenleving.

 

Leren uit het verleden

De kolonisatie was een fundamenteel onrechtvaardig systeem, dat was gebouwd op uitbuiting van de gekoloniseerde gebieden om in het Westen de groei aan te vuren en welvaart te creëren; op racisme dat die uitbuiting moest rechtvaardigen; op het paternalisme van witte missionarissen en koloniale ambtenaren die de plaatselijke bevolking niet als volwaardige mensen behandelden; en op alomtegenwoordig fysiek en psychologisch geweld om het koloniale systeem op te leggen en af te dwingen.

Dekolonisatie begint met het besef dat het verleden sporen nalaat in het heden. Dat structuren en machtsverhoudingen die vandaag bestaan, bepaald worden door wat voorafging en doorleven in onze samenleving, hoe anders die ook lijkt te zijn dan die van lang vervlogen tijden. Wie kijkt naar dat verleden, onbevangen, eerlijk, zonder taboes, leert daaruit wat we vandaag, hier en nu, moeten rechttrekken.

Erfgenaam van een donkere geschiedenis

Onze wereld is de erfgenaam van de kolonisatie. Een geschiedenis van verovering en onderwerping die al voor 1492 (vaak benoemd als “beginpunt” van kolonisatie van Amerika met komst van Colombus) begint. Van uitroeiing van oorspronkelijke volkeren, slavenhandel en inlijving van landen als kolonies.

De Belgische directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) heette tot 1961 het ministerie van Koloniën. Ontwikkelingssamenwerking heeft dus haar roots in de koloniale geschiedenis van ons land. Missionarissen en kolonialen gingen Congo, Rwanda en Burundi ‘beschaven’, wij gaan er ‘ontwikkelen’.

Same difference, zeggen steeds meer kritische stemmen, die in een moeite de legitimiteit en de relevantie van ons werk en de hele sector van ontwikkelingssamenwerking ter discussie stellen.

Internationale rechtvaardigheid is durven in de spiegel kijken

Het is als organisaties voor internationale rechtvaardigheid daarom cruciaal om in de spiegel te durven kijken. De oude machtsstructuren en het idee van witte superioriteit die het fundament waren van de kolonisatie, leven voort. In de samenleving, waar ze een motor zijn van structureel en dagelijks racisme. En in de sector van ontwikkelingssamenwerking, die nog al te vaak de scheve machtsverhoudingen van toen weerspiegelt in haar relatie met de partners en in de organisaties zelf. De beeldvorming en de taal die dat systeem toen rechtvaardigden, echoën nog, ook in ontwikkelingssamenwerking.

Weg van de liefdadigheidsvlag

Te veel schuilt onze sector nog onder de liefdadigheidsvlag, waar de witte ngo-medewerker ‘hulpbehoevenden’ in ‘ontwikkelingslanden’ gaat ‘redden’. Of denk bijvoorbeeld aan de term ‘Noord-Zuid’ die een wij-zijdenken in de hand werkt en een soort determinisme impliceert: wij zijn het rijke Noorden en zij zijn het arme Zuiden, en dat zal altijd zo blijven.

Niet een schuldgevoel aanpraten, wél eigen koloniale ‘roots’ (er)kennen én aanpakken

Wij zijn het aan onszelf en aan onze partners in de wereld verplicht om, zonder taboes en zonder complexen, ons wereldbeeld en onze (machts)positie ter discussie te stellen. Niet om al die mensen die zich met hart en ziel inzetten een schuldgevoel aan te praten. Wel omdat uit dit inzicht evenwaardige globale partnerschappen groeien voor een duurzame, gelijke wereld.

Ngo’s van de toekomst gaan voor systeemverandering en bestrijden scheve machtsverhoudingen. Ook de neokoloniale Noord-Zuidverhouding waar ze zelf deel van uitmaken.

Dekoloniseren kan je leren

De discussie over de koloniale wortels van ontwikkelingssamenwerking en hoe oude machtsverhoudingen nog steeds doorleven in onze werking is niet nieuw. Maar 2020 – het jaar van de dood van George Floyd en wereldwijde Black Lives Matter-protesten, ook in België – bracht de reflectie over de omgang met het koloniale verleden in een stroomversnelling. Ondanks deze bewegingen en de koloniale ontstaansgeschiedenis van onze sector was er tot voor kort weinig inzicht in wat dekoloniseren concreet voor onze sector betekent.

Met de werkgroep dekoloniseren, gelijkwaardige partnerschappen & ontkokering wilden ngo-federatie en 11.11.11 daar verandering in brengen. Sinds 2020 komen we geregeld samen met een 25-tal geëngageerde leden om uit te wisselen en na te denken over hoe we dekolonisering in de praktijk kunnen stimuleren. We gaan voor een integrale aanpak die focust op internationale partnerschappen, beeldvorming & taal, inclusie en HR-beleid, antiracisme…

Zo vonden er verschillende peer-to-peer leersessies voor medewerk.st.ers, leidinggevenden en directrices/-eurs plaats. Ook verschillende vormingen, onderzoeken & inspiratiegidsen passeerden de revue om concreet werk te maken van evenwaardige partnerschappen en dekoloniseren.

 

Wil je meer weten?

Lees dan zeker de inspiratiegids ‘Dekoloniseren. Nu!’ die je onderaan de pagina kan downloaden in het Nederlands, Engels, Spaans en Frans. Deze gids is tot stand gekomen vanuit de werkgroep ‘Dekoloniseren’ & is een samenraapsel van inzichten van enkele ngo’s en experten, vormingen & interessante bronnen. De gids is per definitie een momentopname. Dekoloniseren is meer een proces dan een bestemming. Met deze gids willen we dan ook iedereen uitdagen om met een dekoloniale bril naar de eigen werking te kijken en de discussie te voeren. Vergeet ook niet de interactieve lexicon horende bij de inspiratiegids. 

Of lees het onderzoek van de UGent (2020) over de Implicaties van dekoloniseren voor de Vlaamse sector van ontwikkelingssamenwerking’. Dit onderzoek focust zich op de debatten en praktijken omtrent dekolonisering van de ontwikkelingssamenwerking die in 2020 leefden, maar van vandaag de dag ook nog steeds leven. Het onderzoek leidde ertoe dat de sector op verschillende domeinen concreet aan de slag is gegaan en blijvend op zoek gaat naar gelijkwaardigere en gedekoloniseerde manier van werken en denken.

Neem tenslotte ook een kijkje bij de pagina’s rond ‘Evenwaardige Partnerschappen’ & ‘Voorbij Noord-Zuid opdeling’ waar je nog andere interessante publicaties kan terugvinden.

Publicaties Dekoloniseren ngo-federatie

Ngo-federatie heeft samen met 11.11.11 enkele publicaties rond dekoloniseren tot stand gebracht:

  • Het onderzoeksrapport ‘Implicaties van dekolonisering voor de Vlaamse sector van ontwikkelingssamenwerking’ (UGent, 2020)
  • De Inspiratiegids ‘Dekoloniseren. Nu!’ met een Lexicon rond Dekoloniseren:

 

  • Dekoloniseren – Gelijkwaardige partnerschappen – Ontkokering

Inspiratiegids Dekoloniseren – NL

Reflectie over wat dekoloniseren betekent, is een essentiële eerste stap naar dekoloniseren in de praktijk. Kijk met een dekoloniale bril naar je eigen werking.

Download
  • Dekoloniseren – Gelijkwaardige partnerschappen – Ontkokering

Inspiratiegids Dekoloniseren – FR

La réflexion et la discussion sur la signification et l’importance de la décolonisation constituent un premier pas essentiel vers la décolonisation dans la pratique.

Download
  • Dekoloniseren – Gelijkwaardige partnerschappen – Ontkokering

Inspiratiegids Dekoloniseren – EN

Reflection about what decolonization means is an essential first step. With this publication, we challenge everyone to look at their own organization through a decolonial lens.

Download
  • Dekoloniseren – Gelijkwaardige partnerschappen – Ontkokering

Inspiratiegids Dekoloniseren – ES

La reflexión y el debate sobre lo que significa la descolonización y por qué es importante constituyen un primer paso esencial hacia la descolonización en la práctica. Con est…

Download
  • Dekoloniseren – Gelijkwaardige partnerschappen – Ontkokering

Lexicon Inspiratiegids ‘Dekoloniseren.Nu!’ (Pdf)

Deze woordenlijst met termen over dekolonisatie hoort bij de Inspiratiegids ‘Dekoloniseren.Nu!’. Het is ter inspiratie voor Belgische actoren van internationale rechtvaardigheid.

Download
  • Dekoloniseren – Gelijkwaardige partnerschappen – Ontkokering

Rapport ‘Implicaties van Dekolonisering op Ontwikkelings-samenwerking’

Focus op de debatten en praktijken over dekolonisering van de ontwikkelingssamenwerking. Het onderzoek leidde tot een gedekoloniseerde manier van werken binnen de ngo-sector.

Download

Josfien Fraeyman

Medewerkster Dekoloniseren en Humanitaire Hulp 02 536 19 27 contacteer