Erkenning van en controle op ngo’s

Elke organisatie die in België subsidies ontvangt van de minister van Ontwikkelingssamenwerking, moet eerst kunnen bewijzen dat ze in staat is om deze subsidies goed te beheren en dat ze de middelen inzet voor de doelstellingen die ze samen met haar partners beoogt. Belgische ngo’s die erkend zijn, hebben hun professionaliteit afdoende bewezen en genieten het vertrouwen van de overheid. Een organisatie of ngo wordt erkend als organisatie van de civiele maatschappij (CMO in het Nederlands of CSO in het Engels: Civil Society Organisation).

Waarom worden ngo’s in België erkend?

Dankzij een strenge erkenningsprocedure:

  • zijn ngo’s strategische partners voor de overheid gedurende 10 jaar (CMO-erkenning) of 7 jaar (ECHO-erkenning).
  • kunnen ngo’s meerjarige programma’s opmaken en kunnen ze op hun beurt ook duurzaam investeren in de samenwerking met hun partners (geen hit-and-run).
  • is het zowel voor de overheid als voor het brede publiek duidelijk dat de lat hoog ligt om financiële steun te kunnen krijgen.

Wat is een erkenning als CMO?

Een erkenning duurt 10 jaar en om de vijf jaar wordt een erkenningsronde georganiseerd. De eerstvolgende erkenningsronde resulteert in erkenningen die starten op 1/1/2027.

Enkel en alleen organisaties die een erkenning op zak hebben, kunnen een programmadossier bij de Belgische overheid indienen voor medefinanciering. Gedurende die 10 jaar kan een organisatie twee keer een vijfjarenprogramma aanvragen (P2027-2031, 2032-2036).

Een erkenningsronde bestaat grosso modo uit 2 fasen:

  1. indiening van een erkenningsdossier dat bestaat uit een strategisch plan en alle bewijslast waarmee je als organisatie aantoont dat je voldoet aan alle wettelijke voorwaarden uit de wet ontwikkelingssamenwerking uit 2013 en het koninklijk besluit van 2016
  2. slagen voor de screening (dit is een externe audit van de organisatie)

 

Om erkend te worden vanaf 1/1/2027, moet je een erkenningsdossier bij DGD indienen tegen 31/12/2024. Mis je deze deadline, dan schuif je direct door naar de volgende deadline van 31/12/2029 voor erkenningen die beginnen op 1/1/2032.

Hoeveel ngo’s hebben een erkenning gekregen?

Sinds 1 januari 2022 zijn er 81 ngo’s officieel erkend als organisatie van de civiele maatschappij (CMO) door de minister van Ontwikkelingssamenwerking. 8 humanitaire ngo’s hebben ook nog een bijkomende Europese erkenning (ECHO).

De officiële lijst van de erkende CMO’s vind je op de website van DGD

Kan een ngo wel onafhankelijk werken met overheidsgeld?

Jazeker. De erkenning van een ngo biedt de minister garanties dat de organisatie waarmee zij of hij samenwerkt, voldoet aan de minimumeisen voor organisatiebeheersing. De principes van autonomie en initiatiefrecht worden dus juist dankzij die strenge erkenningsprocedure gegarandeerd en de ngo krijgt daarmee het startschot om verder onafhankelijk of ‘niet-gouvernementeel’ aan het werk te gaan. De inhoud van het eigenlijke programma maakt een ngo nog altijd samen op met haar partners.

Hoe verloopt de erkenning en screening?

Humanitaire ngo’s hebben ook een ECHO-erkenning

De 8 Belgische humanitaire ngo’s zijn in België allemaal erkend als CMO. Aangezien de aard van hun werk vereist dat ze ook op Europees niveau subsidies kunnen aanvragen, zijn deze 8 CMO ook ECHO-erkend. ECHO is een Europese erkenning.

De ECHO-erkenning is 7 jaar geldig en de huidige erkenningen lopen af in 2027.

Op de website van DG Echo vind je meer informatie over de ECHO-erkenning.

Belgische ngo’s die subsidies bij de Belgische overheid willen aanvragen voor humanitaire projecten, moeten overigens óók een ECHO-erkenning kunnen voorleggen.

De Belgische humanitaire ngo’s zijn: Croix-Rouge Belge, Rode Kruis Vlaanderen Internationaal, Dokters van de Wereld, Oxfam België, Handicap International, Plan België, Caritas International en Artsen zonder Grenzen.

Erkenning om fiscale attesten te mogen uitreiken

Het is de FOD Financiën die bevoegd is voor de erkenningen om fiscale attesten te mogen uitschrijven.

Alle info over uitreiking van fiscale attesten op de website van de FOD Financiën

Heleen Neirynck

Medewerkster Toekomsttraject2030 en Belangenbehartiging 02 536 19 24 contacteer