Evenwaardige partnerschappen

Samenwerking met partners wereldwijd staat centraal in onze werking. De macht in partnerrelaties is echter vaak scheef verdeeld en weerspiegelt oude koloniale verhoudingen.

Herbalanceren van macht

Hoe bevorderen we een cultuur van wederzijds respect én inspraak? Hoe start je de dialoog over meer gelijkwaardig partnerschap, zowel binnen je eigen organisatie, als met je partners?

Om duurzame resultaten te bereiken, is het cruciaal om gelijkwaardige en gebalanceerde partnerschappen te ontwikkelen. Dit vereist een verschuiving van de macht in de klassieke donor-ontvangerrelatie.

Sinds februari 2020 brengen ngo-federatie en 11.11.11 daarom de leden van de werf dekoloniseren, gelijkwaardige partnerschappen & ontkokering regelmatig samen om over machtsverschuiving in partnerrelaties uit te wisselen en expertise op te bouwen, met als doel verandering in de hele sector teweeg te brengen.

Waarom zijn evenwaardige partnerschappen zo belangrijk?

De opdeling in Zuid en Noord is voorbijgestreefd. Ngo’s vertrekken steeds nadrukkelijker vanuit rechten die wereldwijd voor iedereen dezelfde zijn. De uitdagingen die bestaan in België leven ook elders in de wereld.

De kennis om die globale uitdagingen aan te pakken zit ook overal in de wereld. Het idee dat alleen het Westen de expertise, de technologie en de mensen in huis heeft die het verschil kunnen maken, gaat op de schop.

Daarom moeten we ook de dialoog aangaan met onze partners en mensen uit voormalig gekoloniseerde landen. Zonder hun participatie en inspraak kunnen we niet verder bouwen aan de toekomst. Door actief te luisteren naar hun perspectieven en waardenkaders met betrekking tot de strijd voor lokale en globale sociale rechtvaardigheid kunnen we onze eurocentrische blik loslaten, interne discussie voeden en uitwisselen over obstakels en goede praktijken.

Wij zijn het aan onszelf en aan onze partners in de wereld verplicht om, zonder taboes en zonder complexen, ons wereldbeeld en onze (machts)positie ter discussie te stellen. Niet om al die mensen die zich met hart en ziel inzetten een schuldgevoel aan te praten. Wel omdat uit dit inzicht evenwaardige globale partnerschappen groeien voor een duurzame, gelijke wereld. De legitimiteit van onze sector hangt ervan af.

Een eerste stap: Shift the Power-onderzoek

Hoe ervaren Afrikaanse middenveldorganisaties de machtsverhoudingen in hun samenwerking met Belgische ngo’s? Wat betekent ’machtsverschuiving‘ voor hen in de praktijk?

Op initiatief van de werkgroep ‘Gelijkwaardige Partnerschappen’ lieten ngo-federatie en 11.11.11, in samenwerking met Acodev, een onderzoek uitvoeren. Het project ‘Shift The Power – into practice’ heeft als doel discussie en actie rond gelijkwaardige partnerschappen te stimuleren. Het onderzoek richtte zich op het perspectief van 10 Afrikaanse middenveldorganisaties die samenwerken met en financiering ontvangen van Belgische ngo’s, in zeven landen: Benin, Burkina Faso, Burundi, Niger, de Democratische Republiek Congo, Rwanda en Tanzania.

Het project werd in het voorjaar van 2022 uitgevoerd door twee onderzoeksters van INTRAC, Brigitte Iyeli (DRC) en Lucy Morris (VK). Zij stelden midden oktober de bevindingen en aanbevelingen voor aan de sector tijdens een online sessie. Het finale rapport verscheen in november 2022.

Onderstaande quote weerspiegelt alvast een cruciale leerles die de nood & het engagement die we als sector nemen rond evenwaardigere partnerschappen enkel en alleen maar nog meer kracht bijzet.

“The power of simply creating a confidential space for a conversation is not to be underestimated, and for most of these African CSO partners the study provided their first ever opportunity to discuss this important topic. As a result, they are sincerely hoping that the recommendations from this research will be acted upon.”
 Brigitte Iyeli u0026 Lucy Morris (INTRAC)

Way forward

Aan de hand van het rapport zetten we momenteel verdere stappen met partners & leden om te komen tot evenwaardigere partnerschappen. We wisselen verder uit met de werkgroep ‘dekoloniseren, gelijkwaardige partnerschappen & ontkokering’ over goede praktijken en uitdagingen en zetten concrete experimenten op poten.

Josfien Fraeyman

Medewerkster Dekoloniseren en Humanitaire Hulp 02 536 19 27 contacteer