Wat doet Licht voor de Wereld?

Licht Voor de Wereld wil blindheid voorkomen en de inclusie van mensen met een visuele beperking verhogen. Door middel van duurzame oogzorgprojecten, revalidatie en onderwijs bieden we kans op een betere toekomst aan duizenden mensen in Congo, Rwanda en Tanzania.

Hoe doet Licht voor de Wereld dat?

Handicaps zijn vaak het gevolg van angst en bijgeloof, een gebrek aan informatie, slechte hygiëne en een tekort aan gespecialiseerd medisch personeel en infrastructuur.

Er is ook een sterk verband tussen handicap en armoede: iemand die arm is, heeft moeilijk toegang tot medische zorgen en is daardoor vatbaarder voor handicaps. Vandaar dat we spreken over “onnodig blind” zijn. Een persoon met een beperking leeft meestal in de marge van de samenleving, heeft geen werk en wordt vaak verstoten door zijn of haar familie. Bovendien gaat amper tien procent van de kinderen met een beperking naar school.

Met de steun van lokale partners, experts, donateurs en business partners doorbreekt Licht voor de Wereld al meer dan 20 jaar lang deze vicieuze cirkel. We verbeteren de toegang tot medische zorg en helpen personen met een visuele beperking bij hun integratie in de samenleving. Samen geven we zicht op een beter leven.

Naar de website van Licht voor de Wereld
Onze 42 leden