Wat doet Oxfam België?

Samen met duizenden partners en bondgenoten geeft Oxfam gemeenschappen de middelen om een beter leven op te bouwen, om hun veerkracht te verhogen en hun levensonderhoud te beschermen, ook in tijden van crisis. We streven naar blijvende oplossingen en pakken daarom het systeem aan, niet enkel de symptomen.

Hoe doet Oxfam België dat?

We voeren campagne rond diepgaande en structurele verandering, we tonen dat eerlijke handel mogelijk is en we lobbyen bij politici om een einde te maken aan de ongelijkheden.

Zo willen we onze doelstellingen behalen:

1. Ons politiek engagement

Door politieke en publieke beïnvloeding, bewustmaking en mobilisatie zijn we een kritische, stuwende kracht voor de beoogde verandering.

2. Duurzame toekomst

Via ontwikkelings- en humanitaire programma’s, voedselvoorziening en sociale bescherming binnen het Oxfam-netwerk bouwen we samen met lokale partners aan duurzame oplossingen voor een betere toekomst.

3. Een duurzame en rechtvaardige handel

Via het uitvoeren en promoten van eerlijke en duurzame handel en het versterken van de circulaire en sociale economie bieden we producent en consument een concreet alternatief.

4. Een lokale verankering

Door onze verankering in België, met lokale en nationale aanwezigheid gedragen door een brede vrijwilligersbeweging, verhogen we onze slagkracht en legitimiteit.

Naar de website van Oxfam België
Onze 42 leden