Wat doet Broederlijk Delen?

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Een wereld waarin iedereen genoeg te eten heeft, iedereen een stem heeft en in veiligheid kan leven.

Broederlijk Delen werkt samen met een 100-tal partnerorganisaties in Afrika, Latijns-Amerika en Israël en Palestina. Wij zetten zelf geen projecten op, maar ondersteunen de eigen plannen van de lokale bevolking.

Hoe doet Broederlijk Delen dat?

We bundelen de krachten in de strijd voor sociale en ecologische rechtvaardigheid. De komende tien jaar doen we dat door samen met de partners in te zetten op drie domeinen:

Wereldwijde solidariteit

Samen met onze vrijwilligers, vele partners en hun netwerken bouwen we aan een wereldwijde solidariteitsbeweging van mensen die het anders willen.

Grondstoffen en voedselsystemen

Samen met gemeenschappen en partnerorganisaties wereldwijd strijden we voor het behouden of terugkrijgen van autonomie over grondstoffen en voedselsystemen.

Politieke stem en participatie

Samen met vele partners en hun netwerken maken we een speerpunt van het versterken van de stem van mensen en gemeenschappen op het politieke toneel.

Naar de website van Broederlijk Delen
Onze 42 leden