Wat doet ACTEC?

ACTEC spitst haar actie toe op de technische, beroeps- en ondernemerschapsopleidingen die het vertrekpunt vormen van de ontwikkeling van personen, gezinnen en gemeenschappen.

Het uiteindelijke doel van de opleidingsprogramma’s die wij via onze projecten verstrekken, is de ontplooiing van de persoon en de bestrijding van armoede door hogere gezinsinkomens en betere leefomstandigheden.

Hoe doet ACTEC dat?

Van opleiding naar arbeidsmarkt

ACTEC bereikt de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, door hun een technische of ondernemerschapsopleiding aan te bieden om hun inschakeling op de arbeidsmarkt te bevorderen en hun leefomstandigheden en die van hun omgeving te verbeteren.

Afhankelijk van de landen, de contexten en de institutionele missies van onze partners, steunt ACTEC jeugdige voortijdige schoolverlaters, straatkinderen, personen met een handicap, adolescente moeders, volwassenen in moeilijkheden, landbouwers in afgelegen gebieden, micro-ondernemers in de informele sector, ontheemde bevolkingsgroepen op de vlucht voor gewapende conflicten, enz. Al deze groepen krijgen een programma aangeboden aangepast aan hun behoeften en specifieke kenmerken.

Empowerment van vrouwen

ACTEC zet zich in voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Wij menen dat de sociale en economische discriminatie waaronder veel vrouwen gebukt gaan onlosmakelijk verbonden is aan het feit dat zij geen toegang hebben tot scholing en tot technische opleidingen. ACTEC legt de nadruk op een grotere assertiviteit van de vrouw en geeft haar toegang tot een kwaliteitsvolle opleiding die haar zal toelaten werk te vinden en haar eigen inkomen te verzekeren om haar levensproject en dat van haar gezin te vervullen.

Naar de website van ACTEC
Onze 42 leden