Wat doet Viva Salud?

Gezondheid is een bezorgdheid die we allemaal delen. Het is ook een basisrecht. Helaas wordt dit recht voor de meeste mensen bedreigd door armoede, ongelijkheid, uitbuiting en oorlog.

Alleen wanneer politiek en economie ten dienste staan van het volk – en niet van de winst van aandeelhouders – kan het recht op gezondheid worden waargemaakt. Daarom ondersteunt Viva Salud sociale bewegingen in de Filipijnen, Palestina en de Democratische Republiek Congo in hun strijd voor het recht op gezondheid.

Viva Salud

Hoe doet Viva Salud dat?

Sociale rechtvaardigheid

We richten ons op de sociale, economische en politieke factoren die een impact hebben op de gezondheid van de uitgebuite en onderdrukte bevolking.

Solidariteit

We doen dat samen met organisaties in onze partnerlanden die de grondoorzaken van de gezondheidsproblemen aanpakken. In België organiseren we vormingen en campagnes, mobiliseren we onze achterban en schakelen we ons in in de wereldwijde beweging voor het recht op gezondheid. Samen staan we sterker om te wegen op het beleid.

Strijdbaarheid

We ondersteunen en versterken strijdbare sociale organisaties die opkomen voor daadwerkelijke maatschappelijke verandering voor het recht op gezondheid, sociale rechtvaardigheid en internationale solidariteit.

Soevereiniteit

We ondersteunen basisbewegingen en lokale initiatieven want duurzame verandering groeit van onderuit en wordt niet opgelegd.

Naar de website van Viva Salud
Onze 42 leden