Wat doet Artsen zonder Grenzen?

Al 50 jaar lang is Artsen Zonder Grenzen (AZG) aanwezig waar medische en humanitaire hulp het meest nodig is. Onze meer dan 65 000 collega’s helpen slachtoffers van oorlogen, rampen en epidemieën in meer dan 70 landen.

We nemen een publiek standpunt in wanneer mensen niet de nodige hulp krijgen, wanneer humanitair recht geschonden wordt en wanneer medische infrastructuur en personeel doelwitten worden. AZG is onafhankelijk, neutraal en heeft maar één belang voor ogen: dat van haar patiënten.

Hoe doet Artsen zonder Grenzen dat?

Als internationale humanitaire organisatie wil AZG levens redden door in de eerste plaats medische hulp te verlenen. Kwaliteitszorg bieden in precaire situaties is de kern van ons humanitair werk. Wij streven ernaar in het beste belang van de patiënten te handelen. Dit gebeurt zonder discriminatie, met respect voor hun waardigheid en voor de ethische beginselen van ons beroep. Wanneer medische hulp alleen niet voldoende is, kunnen wij mensen materiële en sanitaire hulp bieden: onderdak, drinkwater, voedsel of noodvoorzieningen.

Aan de kant staan van kwetsbare mensen in België is een integraal onderdeel van onze missie. Wij bieden geestelijke gezondheidszorg aan asielzoekers, dakloze migranten en mensen zonder papieren.

Naar de website van Artsen zonder Grenzen
Onze 42 leden