Wat doet BIS?

De vzw BIS heeft, vanuit een sociaal-liberale maatschappijvisie, tot doel zich in te zetten voor een democratische, rechtvaardige, duurzame en solidaire samenleving waarin de rechten van de mens centraal staan.

Waardig Werk is voor ons een fundamenteel instrument voor de preventie en uitroeiing van armoede en ongelijkheden. De prioritaire werking van de vzw BIS kadert binnen de 4 pijlers van de Waardig Werk Agenda van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie): waardige jobs, arbeidsrechten, sociale bescherming en sociale dialoog.

Hoe doet BIS dat?

BIS promoot een geïntegreerde benadering voor duurzame ontwikkeling aan de hand van een rechtvaardige transitie waar sociale vooruitgang, klimaatbescherming en economische noden worden ondergebracht binnen een kader van democratisch bestuur, waar arbeids – en andere mensenrechten worden gerespecteerd en gender gelijkheid wordt bereikt.

BIS zet daarom in op:

  • de bestrijding van armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid door de ontwikkeling  en versterking van onafhankelijke, vrije en democratische vakbonden in het zuiden, op basis van de beginselen van de waardigwerkagenda;
  • bijdragen tot de uitbouw van een modern internationaal syndicalisme, dat streeft naar een ‘good governance’ waar de sociale partners een rol hebben te spelen;
  • informeren en bewustmaken van de ACLVB-leden en hun omgeving over arbeidsgerelateerde problemen in het zuiden.

 

Naar de website van BIS
Onze 42 leden