Wat doet Studio Globo?

Studio Globo stimuleert en versterkt leerkrachten in het Nederlandstalige onderwijs om steeds nieuwe generaties kinderen en jongeren te bewegen tot mondiale solidariteit. Hiervoor werkt Studio Globo een praktijkgericht vormingsaanbod uit voor leerkrachten van het basis- en secundair onderwijs en leerkrachten in opleiding. Studio Globo biedt daarbij lespakketten, inleefateliers en workshops aan waarin beleving centraal staat.

Hoe doet Studio Globo dat?

Studio Globo werkt een praktijkgericht vormingsaanbod uit voor leerkrachten van het basis- en secundair onderwijs en leerkrachten in opleiding. Studio Globo biedt daarbij lespakketten, inleefateliers en workshops aan waarin beleving centraal staat.

Naar de website van Studio Globo
Onze 42 leden