Wat doet Tearfund?

Meer dan 40 jaar geleden werd Tearfund opgericht door de protestantse en evangelische kerken in België. Onze opdracht vanuit de kerk is doorheen de jaren steeds dezelfde gebleven.

Gedreven door ons christelijk geloof willen we in de armste streken van de wereld kinderen, vrouwen en hele gemeenschappen vanuit hun kracht helpen opstaan uit de ketens van armoede en onrecht. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor onderwijs en gezondheidszorg.

Hoe doet Tearfund dat?

De bestrijding van armoede en onrecht, zodat elk mens het leven mag ervaren als een zegen, is onze missie. We doen dat met bijzondere aandacht voor de situatie van vrouwen en kinderen in onze partnerlanden.

Concreet betekent dit dat we armoedebestrijdingsinitiatieven ondersteunen en begeleiden. In samenwerking met partnerorganisaties strijdt Tearfund tegen de oorzaken en gevolgen van de armoede en zetten wij tekenen van hoop uit. We doen dat zonder onderscheid van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of politieke overtuiging. Verder wensen we de achterban in België te sensibiliseren voor internationale solidariteit.

In eerste instantie, maar niet exclusief, gebeurt dit met onze voor de hand liggende achterban en partners, zijnde de protestants-evangelische gemeenschap.

Naar de website van Tearfund
Onze 42 leden