Wat doet WWF?

WWF wil de aantasting van het milieu op onze planeet een halt toeroepen en bouwen aan een levende planeet: Geen verlies van leefgebieden, geen soortenextinctie en onze voetafdruk halveren! Onze projecten zijn het hart van ons werk, want zonder concrete actie geraken we nergens. Daarom maken we plannen om deze doelen te behalen.

Naar de website van WWF

Hoe doet WWF dat?

We hebben zes actiedomeinen: bossen, wilde dieren, oceaan, klimaat, voeding en zoet water. Ons werk wordt gesteund door onze donoren, groot en klein, en we leggen verantwoording aan hen af.

WWF is één van de grootste en meest gerespecteerde onafhankelijke internationale natuurbehoudsorganisaties ter wereld. Met onze 3000 projecten en zes miljoen sympathisanten zijn we aanwezig in meer dan 100 landen. Onze projecten zijn gebaseerd op samenwerking, dialoog en respect voor anderen en hebben altijd dezelfde missie: de aantasting van de natuur op onze planeet stoppen en een toekomst bouwen waar de mens in harmonie leeft met de natuur.

Onze slogan ‘Together Possible!’ belichaamt onze werkstrategie en onze visie op een planeet waar mens en natuur in harmonie leven. WWF is afhankelijk van de steun van donateurs en donatrices, en van de samenwerking met lokale gemeenschappen, jonge generaties, private en publieke partners om duurzame natuurbeschermingsoplossingen te vinden. Alleen samen kunnen we beschermen wat ons in leven houdt: bossen, oceaan, zoet water, fauna en flora.

Naar de website van WWF
Onze 42 leden