Wat doet UNICEF?

Onze missie bestaat erin alle nodige aandacht van het grote publiek, bedrijven en overheden te vragen voor kinderrechten in het algemeen en de programma’s van UNICEF in het bijzonder.

© UNICEF/UN0616769/Dejongh

Hoe doet UNICEF dat?

Voor de uitvoering van onze missie, werken we op verschillende niveaus:

 

Om dit alles te realiseren kunnen we beroep doen op een team van toegewijde medewerkers. We hebben ook het geluk te kunnen rekenen op een grote en gevarieerde groep mensen. We werken samen met onze meters en peters, vrijwilligers, eenmalige of strategische donateurs, ambassadeurs, bedrijven, wervers, leden van de Raad van Bestuur, leerkrachten, politieke besluitnemers, communicatie- en mediaexperten. De werking van onze organisatie – zelfs het bestaan ervan – zou zonder hen onmogelijk zijn.

Naar de website van UNICEF

Onze 42 leden