Wat doet Rode Kruis Vlaanderen Internationaal?

Rode Kruis Vlaanderen is een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland, op het vlak van rampenbestrijding, zelfredzaamheid en bloedvoorziening. We willen zoveel mogelijk mensen eerste hulp aanleren. Ook internationaal: we helpen andere landen met het ontwikkelen van eerstehulprichtlijnen en bijhorend opleidingsmateriaal. We willen optimaal hulp bieden bij een ramp.

Rode Kruis Vlaanderen Internationaal

Hoe doet Rode Kruis Vlaanderen Internationaal dat?

Dit alles doen we door onze plaatselijke Rode Kruis-afdelingen snel in te zetten, of door de samenwerking met de andere hulpdiensten en de overheid te versterken. Onze expertise op het vlak van internationale noodhulp bouwen en rampenparaatheid breiden we verder uit. Onze Dienst voor het Bloed staat in voor de continue bevoorrading van veilige bloedproducten aan de meeste ziekenhuizen in Vlaanderen. Wij garanderen dat we altijd op tijd zorgen voor voldoende veilig en kwalitatief bloed. Zo helpen we dokters levens redden.

Naar de website van Rode Kruis Vlaanderen Internationaal
Onze 42 leden