Wat doet RCN Rechtvaardigheid & Democratie?

RCN Gerechtigheid & Democratie wil dat het respect voor de grondrechten van elke mens gegarandeerd wordt. We verdedigen het recht op gerechtigheid en de bescherming van rechten die door internationale verdragen zijn toegekend.

Hoe doet RCN Gerechtigheid & Democratie dat?

RCN Gerechtigheid & Democratie wil bijdragen aan het garanderen van het respect voor de grondrechten van elke mens door meer bepaald het recht op gerechtigheid te verdedigen en de bescherming van de rechten toegekend door internationale verdragen.

We houden rekening met de verschillende vormen van recht in hun culturele, sociale en politieke context en zoeken de coherentie ervan met de grondrechten. We zijn actief op nationaal en internationaal vlak. Onze activiteiten geven we alleen of in samenwerking vorm, maar steeds vanuit een totale politieke onafhankelijkheid ten opzichte van de nationale en internationale autoriteiten.

 

Naar de website van RCN Rechtvaardigheid & Democratie
Onze 42 leden