Wat doet Join for Water?

Join For Water garandeert water voor mens en natuur, vandaag én morgen. Dat doen we in 9 landen, met diverse partners.

We zetten in op klimaatactie en op milieubeheer voor de bescherming van onze watervoorraden. We verbeteren de toegang tot en het beheer van drinkwater en sanitatie en maken water beschikbaar voor de productie van voedsel. We ijveren voor bewuste consumptie. 100.000 mensen plukken jaarlijks de vruchten van beschermde en herstelde ecosystemen of krijgen duurzame toegang tot water.

Naar de website van Join for Water

Hoe doet Join for Water dat?

Milieubeheer voor gezonde watervoorraden

Samen met onze partners beschermen en herstellen we kwetsbare zoetwaterecosystemen zoals brongebieden, moerassen, rivieren en grondwater. Op die manier dragen we niet alleen bij tot natuurbehoud, maar verbeteren we ook de levenskwaliteit van gemeenschappen.

Klimaatactie voor een watercyclus in evenwicht

We beperken de negatieve gevolgen van de klimaatverandering op de toegang tot water. Dat doen we door ecosystemen te beschermen die niet alleen lokaal, maar ook globaal de beschikbaarheid van water beïnvloeden.

Water om voedselproductie te waarborgen

Voldoende voedsel, het hele jaar door. Daar is niet enkel water voor nodig, maar ook een doordachte landbouwstrategie. Met onze partners zoeken we naar technieken die waterzuinig zijn en onze watervoorraden niet vervuilen.

Drinkwater en sanitatie voor een menswaardig bestaan

Onze jarenlange expertise rond drinkwater, toiletten en hygiëne werpt vruchten af. We zetten sterk in op duurzaamheid, betaalbaarheid en kwaliteit en betrekken van bij het begin zowel de gemeenschap als de plaatselijke overheid.

Inspireren om bewuster te consumeren

Bewust consumeren is belangrijk, willen we onze zoetwatervoorraden niet uitputten. Met onze Belgische partners zetten we daarom sterk in op sensibilisering, met gedragsverandering als doel.

Naar de website van Join for Water
Onze 42 leden