Wat doet KIYO?

KIYO creëert kwaliteitsvolle leeromgevingen die jongeren ondersteunen bij…

  • het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en potentieel
  • het zich bewust worden van hun rechten en in staat zijn deze op te eisen
  • het actief vormgeven van hun eigen toekomst
  • het bijdragen aan een rechtvaardigere en duurzamere wereld

Hoe doet KIYO dat?

In België werkt KIYO samen met haar strategische partner Djapo aan de empowerment van jongeren binnen en buiten de schoolsetting. We zijn in 2011 gestart om in Vlaanderen op scholen op kinderrechten te werken en dat hebben we uitgebreid naar Brussel en Wallonië in 2013. KIYO ondersteunt scholen en jeugdstructuren bij het creëren van een kwaliteitsvolle leeromgeving voor jongeren.

KIYO werkt ook in de Filipijnen, Burundi, Congo en Brazilië. In Rio de Janeiro zijn bijvoorbeeld veel kinderen het slachtoffer van geweld door drugsbaronnen of politie, van illegale opsluiting en kinderarbeid. Sociaal circus is een van de sterke middelen die we gebruiken om jongeren in deze context te empoweren. Het helpt om problemen met betrekking tot discriminatie, criminaliteit, schoolverlaten, geweld en drugsmisbruik aan te pakken. We gebruiken ook niet-formeel technisch en beroepsonderwijs en -training om jongeren  een fatsoenlijke baan te helpen vinden, waarmee ze uit de vicieuze cirkel van criminaliteit en armoede geraken.

Naar de website van KIYO
Onze 42 leden