Wat doet ACV-CSC International?

Overal ter wereld steunt het ACV representatieve, autonome en vrije vakbonden in hun strijd voor sociale rechtvaardigheid en waardig werk. Internationale solidariteit is voor het ACV een essentieel onderdeel van syndicale actie. In de geglobaliseerde economie kan je belangen van werknemers in ons land niet los zien van die van de werknemers in andere landen.

Integriteit

Hoe doet ACV-CSC International dat?

ACV-CSC International concentreert zich volledig op de ontwikkeling van initiatieven in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Haar doelstelling is om de individuele en collectieve belangen van werknemers overal ter wereld solidair te behartigen. Sociale rechtvaardigheid met een meer rechtvaardige herverdeling van rijkdom staan centraal.

Om de internationale doelstellingen van de Agenda voor waardig werk te realiseren werkt het ACV samen met vakbondspartners in het Zuiden. Sommige van deze partners maken deel uit van het programma voor ontwikkelingssamenwerking van ACV-CSCi. Dit internationaal vakbondsprogramma geeft deze partners meer slagkracht op het vlak van werknemersrechten en sociale dialoog.

Naar de website van ACV-CSC International
Onze 42 leden