Wat doet IFSI-ISVI?

Het ISVI zet zich, samen met zijn partners, via een internationale syndicale samenwerking over de hele wereld in om maatschappelijke en politieke veranderingen te bewerkstelligen die overeenstemmen met zijn progressieve waarden.

Naar de website van IFSI-ISVI

Hoe doet IFSI-ISVI dat?

Het ISVI ondersteunt meer dan dertig vakbondspartners over de hele wereld. We staan midden in de internationale vakbondsbeweging en versterken het internationaal netwerksyndicalisme.

Het ISVI bouwt verder op de ervaringen van het ABVV in bedrijven en sectoren en op interprofessioneel niveau en steunt op de kennis van het ABVV in het voeren van een sociale dialoog op nationaal en internationaal niveau. 

Naar de website van IFSI-ISVI
Onze 42 leden