Wat doet Congodorpen?

Al meer dan 50 jaar ondersteunt en moedigt Congodorpen lokale samenwerking, gezondheidszorg, onderwijs en landbouw in meer dan 200 Congolese dorpen aan. Met onze lokale partners bouwen we aan een duurzame toekomst, die binnen het bereik ligt van zoveel mogelijk mensen.

Hoe doet Congodorpen dat?

De DRC staat voor enorme uitdagingen op gezondheids-, economisch, milieu-, sociaal en demografisch vlak. Ontwikkeling is dan ook enkel mogelijk via een geïntegreerde aanpak, die onze drie actiepijlers gezondheid, onderwijs en landbouw met elkaar verbindt.

Vandaag begeleiden onze lokale partners (Congolese ngo’s) meer dan 800 Congolese middenveldorganisaties, om actief werk te maken van een duurzame toekomst.

Concreet gaat het om burgers die zich via middenveldorganisaties verenigen en zich inzetten voor de socio-economische ontwikkeling van hun gemeenschap:

  • De gezondheidscomités die mee de gezondheidscentra beheren: onder andere de controle van de infrastructuur, de uitrustingen, de zorgkwaliteit en de prijs van de gezondheidszorg.
  • De mutualiteitsafdelingen die zorgen voor het medebeheer van gezondheidscentra: onder andere de controle van infrastructuur, uitrusting, kwaliteit van zorg en prijsstelling van zorg.
  • De oudercomités die sociale controle uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs en die sensibiliseren rond onderwijsgerelateerde thema’s.
  • De comités van alfabetiseringscentra die opleidingen voor volwassenen rond bewustmakende alfabetisering ondersteunen.

 

Naar de website van Congodorpen
Onze 42 leden