Wat doet Damiaanactie?

Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie die zich inzet voor mensen met lepra, tuberculose en andere ziektes die vooral de kwetsbaarste bevolkingsgroepen treffen.
We sporen slachtoffers op, vaak in de meest afgelegen gebieden. We helpen hen genezen en geven hun extra sociaaleconomische hulp. Bovendien zetten we ook in op wetenschappelijk onderzoek, informeren we de bevolking, vechten we tegen het stigma rond de ziektes, en leiden we lokaal personeel op.

Hoe doet Damiaanactie dat?

Medische hulp

Onze teams ter plaatse stellen een diagnose vast en voorzien een kwaliteitsvolle behandeling. Dokters en verpleegkundigen volgen de patiënt tijdens de gehele behandeling op om herval en resistentie aan medicijnen te voorkomen.

Actieve opsporing van getroffen personen

We gaan actief op zoek naar getroffen personen. Zo kunnen ze tijdig hun behandeling starten en wordt het aantal nieuwe besmettingen tot een minimum beperkt.

Informatiedeling en sensibilisering

Een van de eerste stappen naar genezing is het herkennen van de symptomen. Zowel door patiënten als gezondheidspersoneel. Om deze reden, maar ook om komaf te maken met het stigma dat op de ziektes rust, zet Damiaanactie in op sensibiliseren en informeren.

Opleidingen

We trainen medisch personeel om de ziektes te herkennen en te behandelen, en leiden ook vrijwilligers op om de aandoeningen op te sporen. We zorgen ervoor dat hun kennis en competenties continu worden bijgespijkerd.

Onderzoek

We hebben goede tools en technieken nodig voor een kwaliteitsvolle screening en behandeling. Daarom hecht Damiaanactie veel belang aan operationeel en toegepast onderzoek.

Uitwisseling van kennis en materiaal

Daar waar nodig bieden we projectlanden logistieke, technische en financiële hulp. Wat precies hangt af van de noden per land. Soms bieden we deze steun in landen waar we niet (meer) actief zijn.

Care after Cure

Ook na de genezing volgen we patiënten op. We willen ervoor zorgen dat ze opnieuw hun plaats vinden in de maatschappij. We geven hun een opleiding, of een budget om een eigen zaakje mee op te starten. Of we voorzien hen van extra medische zorgen om gevolgen van de ziektes aan te pakken.

Naar de website van Damiaanactie
Onze 42 leden