Wat doet Advocaten zonder Grenzen?

Advocaten zonder Grenzen is een internationale ngo die gespecialiseerd is in rechtstoegang en in de verdediging van de mensenrechten.

Van Kinshasa tot Tunis en van Jakarta tot Kampala informeren onze teams mensen over hun rechten, versterken ze het maatschappelijk middenveld en begeleiden ze advocaten zodat zij burgers beter kunnen ondersteunen. Bovendien moedigen ze (structurele) hervormingen aan van wetgeving voor een groter respect van de mensenrechten.

Hoe doet Advocaten zonder Grenzen dat?

Al onze activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met lokale actoren: organisaties uit het maatschappelijk middenveld, advocaten, balies, gemeenschapsleiders, lokale instellingen en autoriteiten, internationale NGO’s of andere instellingen… Ze spitsen zich toe op 3 pijlers:

  • Voorzien van juridische bijstand: organisatie van vaste en mobiele centra voor rechtshulp; organisatie van mobiele rechtbanken; opstarten van programma’s voor juridische bijstand; sensibilisering van de bevolking op het vlak van recht; opleiding van tussenpersonen in de lokale gemeenschappen.
  • Capaciteitsopbouw: professionele opleidingen voor advocaten; sensibiliseren en informeren van de juridische actoren (rechters, politie, gevangenissen); institutionele ondersteuning van de Balies bij de ontwikkeling van het beroep en het voorzien van rechtsbijstand; opleiden van lokale NGO’s op het vlak van recht en procedures, observatie van rechtszaken, het opstellen van dossiers en op het vlak van slachtofferwerking; activiteiten met het oog op de oprichting van een netwerk voor lokale samenwerking.
  • Pleiten: informele ontmoetingen met instellingen en lokale of internationale autoriteiten; het voorleggen van nota’s en adviezen; publicaties; organisatie van rondetafelconferenties.

 

Naar de website van Advocaten zonder Grenzen
Onze 42 leden