Wat doet Solidagro?

Samen met een groot netwerk van organisaties in zeven landen, komt Solidagro op voor het recht op voedsel. Door met organisaties, boeren, boerinnen en burgers te werken aan een sociaal rechtvaardig en duurzaam voedselsysteem, maakt Solidagro deel uit van de globale agro-ecologische beweging.

Hoe doet Solidagro dat?

Samen met lokale partners en landbouwers werken we aan concrete oplossingen via:

  • De aanleg van groentetuinen, waterputten, irrigatie, zaadbanken, introductie van aangepaste teelten.
  • Het stimuleren van de oprichting van boerenorganisaties, met sterke leiders. Om samen te werken aan voedselzekerheid en om politieke veranderingen af te dwingen.
  • Het aanmoedigen van het opzetten van coöperaties zodat landbouwers bijvoorbeeld samen materiaal kunnen aankopen (zaden, bemesting, machines) of de oogst verkopen.
  • Vormingen in duurzame bemestingstechnieken, groenteteelt, gezonde voeding en het zakelijk runnen van bijvoorbeeld een coöperatieve rijstmolen.
Naar de website van Solidagro
Onze 42 leden