Wat doet UCOS?

UCOS wil de brug vormen tussen internationalisering en ontwikkelingssamenwerking. Om die reden leggen we een sterk accent op de omkadering van internationale mobiliteit van studenten.

We stimuleren ook kritische visieontwikkeling bij studenten binnen het Vlaamse hoger onderwijs over mondiale kwesties, internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling. Daarnaast ondersteunen we docenten en verantwoordelijken internationalisering van de hoger onderwijsinstellingen om met deze thema’s aan de slag te gaan.

Naar de website van UCOS

Hoe doet UCOS dat?

De wereldburgerschapscompetenties die we willen versterken bij de studenten kunnen we opdelen in 3 belangrijke assen:

  • kennis verwerven over en analyseren van mondiale kwesties en hier een kritische visie rond ontwikkelen.
  • zich betrokken voelen bij de Noord-Zuidproblematiek en kunnen communiceren binnen een interculturele context met respect voor verschillen en diversiteit.
  • in actie komen voor internationale solidariteit met het Zuiden en voor duurzame ontwikkeling.

 

Om de eindbegunstigden, de studenten van het Vlaamse hoger onderwijs, de bovenstaande competenties bij te brengen, kunnen we hen op verschillende manieren bereiken:

  • via omkadering en vormingen binnen de werking van het Vlaamse hoger onderwijs.
  • via de docenten en de medewerkers internationalisering van het Vlaamse hoger onderwijs.
  • via interculturele projecten uitgewerkt met studenten en studentengroepen, waarbij hun acties in dit kader een groot publiek bereiken.
Naar de website van UCOS
Onze 42 leden