Wat doet WSM?

WSM komt op voor waardig werk en sociale bescherming: mensenrechten en de beste garantie tegen armoede en uitsluiting.

WSM werkt samen met bijna 100 sociale bewegingen in 22 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en België: vakbonden, mutualiteiten, vrouwen-, jongeren-en ouderorganisaties. In netwerken in eigen land en over de grenzen heen. Samen eisen we dat politiek en economie de mens opnieuw centraal stellen, met respect voor de planeet. We Social Movements make change happen.

Hoe doet WSM dat?

We zorgen ervoor dat mensen geïnformeerd zijn, zich verenigen en samen opkomen voor hun rechten. Dit doen we door:

  • samen te werken met sociale bewegingen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en België. Het gaat om vakbonden, mutualiteiten, vrouwenorganisaties, jongeren- en seniorenorganisaties, coöperaties en boerenverenigingen.
  • deze sociale bewegingen te verbinden in een netwerk.
  • de beleidsmakers en bedrijven uit te dagen om de mens centraal te stellen in de economie
  • te bouwen aan een mondiaal engagement voor waardig werk en sociale bescherming

 

Naar de website van WSM
Onze 42 leden