Wat doet BOS+?

BOS+ is een organisatie die zich inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld.

Hoe doet BOS+ dat?

Sterker draagvlak voor bos en bomen

BOS+ informeert en sensibiliseert burgers, onderwijs, middenveld en ondernemingen over het maatschappelijk belang van bossen en bomen, en ondersteunt hen in de transitie naar meer duurzame attitudes, keuzes, bedrijfsvoering en gedrag. Dat doen we via een actieve pers- en communicatiewerking en een kwalitatief aanbod van educatieve en belevingsgerichte activiteiten over het belang van bossen wereldwijd.

Een bosvriendelijk beleid

BOS+ ondersteunt en beïnvloedt actoren die het beleid vormgeven of uitvoeren, zodat ze vanuit hun bestuursfunctie of voorbeeldfunctie bijdragen aan een beter behoud, beheer en bescherming van bossen en bomen in Vlaanderen en wereldwijd. Zo stimuleren we een beleid waardoor ontbossing wordt gestopt of omgekeerd.

Versterking van bosbeheerders

BOS+ zet in op capaciteitsversterking van bosbeheerders in Vlaanderen en lokale gemeenschappen in onze partnerlanden die bossen op hun leefgebied beheren. Met het oog op een duurzaam en multifunctioneel bos- en natuurbeheer, inclusief agroforestry, en een betere bescherming van de (bos)ecosystemen waarbinnen zij leven en werken.

Acties op het terrein

BOS+ realiseert en faciliteert acties op het terrein voor het herstel of de uitbreiding van bossen en bomen, vergroening van onze leefomgeving en agroforestry. Zo werken we aan meer robuuste en veerkrachtige ecosystemen, samen met en ten voordele van mens en maatschappij.

Naar de website van BOS+
Onze 42 leden