Wat doet Djapo?

Hoe leren kinderen en jongeren omgaan met maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, sociale rechtvaardigheid en mensenrechten?
Djapo gelooft in de mogelijkheden van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO). We vertrekken vanuit complexe maatschappelijke thema’s en laten kinderen en jongeren inzoomen, uitzoomen, reflecteren, in dialoog gaan en vooruitkijken. Zo versterken ze hun vermogen om de wereld mee vorm te geven.

Hoe doet Djapo dat?

We werken samen met verschillende actoren:

  • We onderzoeken samen met leerkrachten en scholen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs en met docenten uit de lerarenopleiding hoe zij in de klas aan de slag kunnen met maatschappelijke thema’s. Daarbij nemen we afwisselend de rol van facilitator, adviseur en expert op:
    • We ontwikkelen pedagogische kaders, lesmethodes en lesmateriaal.
    • We begeleiden scholen via coachings, vormingen, traject- en procesbegeleiding.
    • We adviseren schoolteams en directies over hoe ze Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) in hun schoolwerking kunnen integreren.
  • We werken nauw samen met transitieactoren: bedrijven, overheden, organisaties en individuen die werk maken van een maatschappelijke verandering en op zoek zijn naar een pedagogische toepassing van hun visie of acties, zodat die kan worden ingezet in het onderwijs.
  • We denken mee na over het onderwijsbeleid en voeden vanuit onze praktijkervaring de nieuwste wetenschappelijke inzichten rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO), wereldburgerschapseducatie en denkonderwijs.

 

Naar de website van Djapo
Onze 42 leden