Wat doet SOS Kinderdorpen?

SOS Kinderdorpen vecht voor een wereld waarin elk kind opgroeit met de liefde en zorg van een familie. We versterken families in kwetsbare situaties, bieden warme en familiale opvang aan kinderen die er alleen voor staan en bouwen mee aan duurzame en positieve verandering. Zodat geen enkel kind alleen moet opgroeien.

Naar de website van SOS Kinderdorpen

Hoe doet SOS Kinderdorpen dat?

Kwetsbare families heropbouwen

Als kinderen hun familie dreigen te verliezen, gaan we die familie versterken. Zodat ze op lange termijn zelf voor hun kinderen kunnen blijven zorgen.

Nieuwe families bouwen

Als er geen familie meer is, dan bouwen we een nieuwe. Dat kan in al z’n maten en vormen: een SOS familie in een kinderdorp, een professionele zorgouder, een kleine groep met vaste begeleiders…

Bouwen aan de zelfredzaamheid van jongvolwassenen

We helpen jongvolwassenen op weg tot ze sterk genoeg zijn om op eigen benen te staan. Want familie stopt niet als je achttien wordt. Familie heb je voor het leven.

Mee bouwen aan de Belgische jeugdhulp van morgen

Wij willen samen met de jeugdhulp bouwen aan de best mogelijke opvang en begeleiding van kinderen die niet bij hun ouders kunnen opgroeien. Zodat zij op een dag allemaal een plek vinden waar ze zich veilig, geliefd en gerespecteerd voelen.

Mee bouwen aan de rechten van kinderen wereldwijd

We tillen de stem van kinderen en jongeren naar een hoger niveau en werken samen met lokale, nationale en internationale autoriteiten om de rechten van kinderen te promoten en de uitvoering ervan in de praktijk om te zetten.

Bouwen aan veerkracht in tijden van nood

Dankzij onze sterke lokale aanwezigheid in 138 landen kunnen we snel en efficiënt mee noodhulp organiseren bij natuurrampen of oorlog. Onze focus ligt daarbij op de veerkracht van de meest kwetsbare kinderen en families.

Bouwen aan een klimaat waarin geweld tegen kinderen onwaarschijnlijk en onaanvaardbaar is

Geweld tegen kinderen en verwaarlozing is een wereldwijd probleem, dat zich vaak achter gesloten deuren voordoet en daardoor lang verborgen blijft. Daarom is de veiligheid van kinderen een absolute prioriteit doorheen ons werk.

Naar de website van SOS Kinderdorpen
Onze 42 leden