Wat doet Handicap International?

Handicap International zet zich in voor mensen met een beperking en andere personen in een kwetsbare situatie. We komen tegemoet aan hun basisbehoeften, verbeteren hun levensomstandigheden en promoten respect voor hun waardigheid en hun fundamentele rechten.

Onze organisatie is actief in meer dan 60 landen en focust op preventie, revalidatiezorg, inclusie, ontmijning en noodhulp in situaties van armoede en uitsluiting, bij conflicten en natuurrampen.

Hoe doet Handicap International dat?

Preventie en bescherming

Implementatie van  evacuatiesystemen bij natuurrampen, lobbying voor een verbod op het gebruik van explosieven in dichtbevolkte gebieden,…

Noodhulp bij conflicten en natuurrampen

Ontruimen van wegen, logistieke hulp bij verdeling van hulpgoederen, uitdelen van hygiënische kits voor personen in meest kwetsbare situaties,…

Revalidatie van mensen met een beperking

Revalidatiesessies, psyschosociale sessies, uitdelen van mobiliteitshulpmiddelen zoals rolstoelen en krukken,…

Inclusie van mensen met een beperking

op school, op de arbeidsmarkt, in het verenigingsleven en in de rest van de samenleving

Focus op mijnen en andere explosieven

Sensibilisering van bevolking over gevaren van mijnen, ontmijning, lobbying voor een verbod op mijnen en clustermunitie,…

Naar de website van Handicap International
Onze 42 leden