Wat doet Caritas International?

Caritas International is een Belgische christelijke ngo voor internationale solidariteit. We helpen slachtoffers van conflicten, rampen en armoede in de hele wereld. Naast noodhulp organiseren we heropbouw- en ontwikkelingsprojecten.

In België bieden we een humaan en individueel antwoord op elk migratieparcours en verdedigen we de rechten van migranten en vluchtelingen. We begeleiden hen ook bij de zoektocht naar duurzame oplossingen, met een speciale aandacht voor de meest kwetsbaren.

Hoe doet Caritas International dat?

In het buitenland

Of de slachtoffers nu vluchtelingen zijn of in hun eigen land werden getroffen, ze ontvangen humanitaire hulp van Caritas over de hele wereld via:

 • een snelle reactie op noodsituaties tijdens crises;
 • heropbouw- en ontwikkelingsprojecten na de noodtoestand;
 • grootschalige programma’s voor voedselzekerheid;
 • een focus op rampenbestrijding en -preventie;
 • diverse microprojecten.

 

Elk jaar ondersteunt het wereldwijde netwerk van Caritas meer dan 60 miljoen mensen via de 162 lokale organisaties.

In België

Wij steunen migranten door een humaan en individueel antwoord te bieden op ieders migratieparcours via:

 • de opvang en sociale begeleiding van verzoekers om internationale bescherming (asielzoekers) met een kwetsbaar profiel (alleenstaande moeders, jonge NBMV, mensen met een ziekte of beperking, …);
 • een waardige opvang binnen kleinschalige structuren en collectieve centra;
 • ondersteuning bij de integratie van erkende vluchtelingen;
 • eerstelijnsdienstverlening voor migranten;
 • steun bij gezinshereniging;
 • bezoek aan gesloten centra;
 • bijstand bij vrijwillige terugkeer en duurzame re-integratie in het land van herkomst.

 

Naar de website van Caritas
Onze 42 leden