Wat doet Artsen zonder Vakantie?

Artsen Zonder Vakantie vormt een dynamisch netwerk van medische, paramedische en technische experten in België en Afrika, ondersteund door een professioneel team. Onze zorgprofessionals zetten zich vrijwillig in voor meer toegankelijke en kwalitatieve zorg.

We ondersteunen ongeveer 40 ziekenhuizen in Afrika, voornamelijk door uitwisseling tussen collega’s en doorlopende professionele training, zodat ze zelf duurzame en patiëntgerichte zorg kunnen bieden.

Hoe doet Artsen zonder Vakantie dat?

Uitwisseling en methodieken

Samen met hun collega’s denken onze meer dan 500 Belgische en Afrikaanse expert-vrijwilligers mee over realistische oplossingen voor de gezondheidssector in Afrika. Ze delen medische best practices, ontwikkelen opleidingen, methodieken en protocollen, altijd aangepast aan de lokale context. Met coaching op de werkvloer, trainingen en workshops brengen we dit in de praktijk.

Ondersteuning van ziekenhuizen

Door middel van opleidingen, begeleiding op de werkvloer, stages, workshops en supervisie verbeteren wij de theoretische en praktische kennis van het zorgpersoneel. Wij rusten ziekenhuizen uit met de juiste apparatuur en leiden personeel op voor correct gebruik, onderhoud en herstelling. We ondersteunen het ziekenhuis bij het verbeteren van de interne organisatie: ziekenhuishygiëne, beheer van medische dossiers, organisatie van de apotheek en voorraad.

 

Naar de website van Artsen zonder Vakantie
Onze 42 leden