Nieuws

15 september 2017

Contactpersoon: Arnout Justaert

Wil jij meewerken aan een kwaliteitsvol ngo-landschap met veel aandacht voor synergie?

Het secretariaat van ngo-federatie is op zoek naar een tijdelijke vervanging (10 maanden, 100%) van de medewerker synergie en kwaliteit.

Word jij onze nieuwe collega?

Dankzij jou maken we het verschil in het Belgische ngo-landschap:

  • Je ondersteunt Vlaamse ngo’s om hun missie in ontwikkelingssamenwerking zo kwaliteitsvol mogelijk waar te maken
  • Je vertegenwoordigt de belangen van de Vlaamse ngo’s in ontwikkelingssamenwerking
  • Je werkt aan synergie en complementariteit a.h.v. gemeenschappelijke strategische kaders van de ngo-sector
  • Je maakt van ngo-federatie een centrale speler en betrekt de leden bij haar werking en overleg
  • je komt terecht in ons topteam in Brussel

 

Meer info over deze vacature.

Is er iemand in jouw (persoonlijk) netwerk geïnteresseerd in deze vacature? Dan kan je ook deze link vespreiden.

Logo ngo-federatie

18 september 2017

Contactpersoon: Eric Kint

Integriteit in ontwikkelingssamenwerking, een hot-topic of taboe? Als ngo-federatie zullen we op dit belangrijk thema meer inzetten en onze leden hierin ondersteunen.

Een eerste moment waarop we jou met veel enthousiasme uitnodigen is dit Ontwikkelingsdebat op 12 oktober.

20 september 2017

Contactpersoon: Femmy Thewissen

Het Nederlandse tijdschrift Vice Versa organiseert op 29 november een dagvullend programa ‘Leren van Evalueren: stellen we de juiste vragen bij impactevaluaties?’.

In België werken we met ngo-federatie, acodev en fiabel ook aan een leertraject impactevaluaties, daarom maken we graag reclame voor deze denkdag in Nederland.

19 september 2017

De Koning Boudewijnstichting en de Nationale Bank van België hebben voor de derde keer een evaluatie gemaakt van het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk (izw’s) in België, waaronder ngo’s.
Daaruit blijkt dat izw’s een steeds belangrijkere actor zijn in het Belgische economische landschap, zowel wat hun bijdrage aan de nationale rijkdom (BBP) betreft als waar het gaat om de tewerkstelling.

Lees hier de volledige studie.

04 september 2017

 

   

introductiedag

 

Een must voor elke nieuwe ngo-medewerker: een onderdompeling in het sectorbad. Werk je sinds kort bij een ngo, dan is deze vorming iets voor jou! We herhalen de vorming elk voor- en najaar (mei en oktober).

 

 

24 augustus 2017

Sinds begin augustus ben ik een nieuwe medewerker communicatie en imago op het secretariaat van de ngo-federatie.
Samen met de collega’s zal ik ervoor zorgen dat onze informatie die jij nodig hebt op de juiste, snelle en duidelijke manier tot bij jou geraakt. Met op termijn een nieuwe website als centrale informatieplaats.
Spreek me hier gerust over aan. 

tot binnenkort,

Jonas Raeymaekers
Jonas.raeymaekers@ngo-federatie.be
02/536.19.31

 @ngofederatie

23 augustus 2017

Door een aantal personeelswissels en een aantal belangrijke nieuwe taken die de federatie opneemt, zijn ook een aantal taken herschikt binnen het secretariaat. Het volledige overzicht van de secretariaatsmedewerkers, hun taken en hun contactgegevens staan hier op onze website.

26 april 2017

Binnen de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is een nieuwe Directie gecreëerd ‘Humanitaire Hulp en Transitie’ (D5). D5 wordt geleid door de heer Peter Van Acker. Binnen D5 zijn er twee diensten:

  • De Humanitaire Dienst (D5.1) die geleid wordt door mevrouw Silvia Croes;
  • De Dienst ‘transitional development and governance’ (D5.2), die geleid wordt doorKoen Van Acoleyen.

07 maart 2017

BodyRights logo baseline NL

Op 1 maart werd de nieuwe de nieuwe website / e-tuterial: bodyandrights.be  gelanceerd.
Dit is een initiatief van het ITG en Because Health i.s.m. Sensoa.

Via interactieve videomodules gevolgd door meerkeuzevragen op bodyandrights.be kan iedereen zich op korte tijd inwerken in diverse thema’s. In de e-tutorial komt een brede waaier van thema’s in het domein van seksuele en reproductieve rechten en gezondheid aan bod: veilig moederschap, seksueel geweld, kindhuwelijken, vrouwelijke genitale verminking, hiv, soa, gezinsplanning en seksuele rechten. 

7 modules en 34 presentatievideo’s
‘Body & Rights’ bestaat uit 7 modules die elk 20 minuten tot een half uur duren. Elke module beslaat één overkoepelend thema. Aan de hand van presentatievideo’s (NL/FR) brengt de e-tutorial verschillende aspecten van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in beeld. Foto’s, video’s en infografieken illustreren de leerinhouden en maken het geheel visueel aantrekkelijk. De presentaties worden afgewisseld met meerkeuzevragen die de interactie met de cursist bevorderen.

Opgelet: om toegang te krijgen tot deze website moet je je eerst even registreren!

 

12 mei 2016

wereldburgerschapseducatie

Inloggen

discussienota

Discussienota (12 blz.) (NL - FR)

Visietekst (3 blz.) (NL - FR)

11 be portaal logo 110   cncd acodev  concord