Afdrukken

Werkvormen

De overheid erkent ngo-federatie als gesprekspartner. Ngo-federatie vertegenwoordigt de ngo’s in het overleg met de overheid.

We komen tot een meer dynamische federatie door vooral te sleutelen aan de werkvormen die we naar de leden toe aanbieden. Vandaag zijn de werkvormen teveel een goedbedoeld aanbod vanuit het secretariaat. Vanaf nu moeten de werkvormen veel meer worden afgestemd op de vragen en behoeften van de leden. Dit kan gerealiseerd worden met de volgende werkvormen:

 • Peer sessies: leden met gelijkaardige ervaringen aan tafel brengen om best practices onder elkaar uit te wisselen en strategische afspraken te maken hoe er in de toekomst mee om te gaan. Gebeurt momenteel sporadisch – in de jaarplanning hiervoor voldoende ruimte maken;
 • Collectieve behoeften analyseren waarvoor hoogprofessionele expertise nodig is, die we aantrekken om die behoeften aan te pakken. Hiervoor minstens 12 persoonsmaanden voorzien;
 • Trekkingsrechten (in termen van tijd van het secretariaat, eventueel ook fondsen) voorzien op basis van een jaarlijks actieplan waarop individuele leden of groepen van leden beroep kunnen doen;
 • De huidige werkgroepen vervangen door tijdelijke projectgroepen: dit zijn overlegvormen rond vooraf gedefinieerde knelpunten, met duidelijke opdrachten, een vooraf bepaalde tijdshorizon en een terugkoppeling naar het bestuur;
 • In het kader van het inwerken van het kwaliteitstelsel: collectieve trainingen opzetten waarmee leerprocessen worden gestimuleerd;
 • advies bij de regelgeving;
 • juridische ondersteuning;
 • een platform voor werkgevers binnen het Paritair Comité 329.

 

Wat ngo-federatie niet doet, maar wel haar leden:

 • Projecten in het Zuiden
 • Sensibiliseringscampagnes
 • Uitzenden van coöperanten naar het Zuiden
 • Fondsenwerving

 

11 be portaal logo 110   cncd acodev  concord