Afdrukken

Visie

Om een antwoord te bieden op de grote uitdagingen omtrent de positionering van de ngo-sector in een steeds veranderende wereld,  hanteert ngo-federatie de volgende visie:

 • Ngo-federatie verenigt alle Nederlandstalige ngo's die in Vlaanderen werken rond ontwikkelingssamenwerking. Als erkende professionele ngo's onderscheiden ze zich van andere actoren uit het middenveld.
 • De ngo's halen onder meer hun legitimiteit uit de sterke band met het middenveld in Noord en Zuid.
 • De federatie gelooft dat haar leden bekwaam zijn om zich aan de nieuwe noden en wendingen binnen de Noord-Zuidproblematiek aan te passen. Ze wil de kracht van haar leden naar buiten uit zichtbaar maken.
 • De federatie wil via een erkend stelsel zelfregulerend werken aan de kwaliteit van de sector.
 • De federatie gelooft in en versterkt:
  • de autonomie van haar leden tegenover de medefinancierende overheden, terwijl ze met deze overheden een opbouwende dialoog aangaan.
  • de eigenheid van elk lid. Het pluralistisch karakter van de federatie is een grote meerwaarde
  • de samenwerking tussen alle of sommige leden. Dit is een belangrijke meerwaarde in de aanpak van de complexe Noord-Zuidproblematiek.
  • dat haar kracht wordt versterkt door een goede afstemming met de Franstalige federatie Acodev, en door een sterk geïntegreerde werking met 11.11.11.
 • Bij de uitwerking van haar visie zal de federatie de volgende waarden hanteren: interne democratie, pluralisme, culturele diversiteit, verdraagzaamheid, respect, gelijke kansen en solidariteit
11 be portaal logo 110   cncd acodev  concord