Afdrukken

Projectgroepen

Onze projectgroepen hebben als opdracht het uitwisselen van informatie en goede praktijken, het voorbereiden van standpunten voor het bestuur en de algemene kwaliteitsverbetering van onze sector. Wij werken zowel met vaste als tijdelijke projectgroepen rond bepaalde thematieken.

Er zijn projectgroepen over:

  • Personeelsuitzending: over ngo-coöperanten zenden of beursstudenten ontvangen als uiting van concrete solidariteit.
  • Mondiale vorming: over hoe in het onderwijs leerlingen en leerkrachten bewuster kunnen gemaakt worden van de Noord-Zuidthematiek.
  • Human Resource Management: over hoe ngo's kunnen werken met gemotiveerd personeel dat kwaliteit levert.
  • Financieel beheer: over hoe je doeltreffend en accuraat omspringt met je middelen.
  • Transparantie: over hoe ngo’s transparant kunnen werken.
  • Administratieve vereenvoudiging (tijdelijke projectgroep): over hoe de administratie van ngo's bij de overheid te vereenvoudigen.
  • Noordwerking algemeen (tijdelijke projectgroep): over de relatie met de overheid rond de gehele noordwerking van ngo's (campagnes, verbreden draagvlak, advocacy,...).

 cartoon wg

11 be portaal logo 110   cncd acodev  concord